Kariéra

Na českém trhu patří Deloitte mezi přední poskytovatele odborných služeb v oblasti auditu, daňového, finančního a podnikového poradenství a řízení rizik. Poskytujeme služby velkým národním podnikům, finančním institucím a vládním agenturám i zahraničním společnostem podnikajícím na území České republiky.
Náš přístup je založen na porozumění potřebám našich klientů, rizikům, kterým čelí, a postupům jejich vnitřní kontroly. Kromě technických dovedností potřebujeme také
• porozumět složitému prostředí, ve kterém klient provozuje svou činnost,
• mít podnikavého ducha a nadšení, které nám umožňuje poskytovat klientům služby s přidanou hodnotou,
• být prostředníkem mezi zahraničními trhy a místním trhem v České republice.
Díky těmto schopnostem se naše služby odlišují od konkurence a naši poradci jsou více než jen poskytovatelé účetních služeb upravených na míru. Abychom si i nadále udrželi významný růst, hledáme pro naši pražskou kancelář nové kolegy/ně.

(Senior) Manager - audit finančních institucí

Co bude Vaším hlavním úkolem

• organizovat práci a řídit týmy pracující na auditních zakázkách,
• spolupracovat s ostatními odděleními v rámci společných projektů a činností zaměřených na rozvoj podnikání,
• dohlížet na implementaci dalších ověřovacích činností (např. finanční část prospektů, hloubková prověrka, ocenění společností)
• řídit týmy pracující na zakázce,
• zajišťovat, aby byly zakázky realizovány v souladu s metodologií, pokyny a profesními standardy společnosti Deloitte a v souladu s místními právními a regulatorními požadavky,
• při práci na zakázce používat nástroje a metodologii společnosti Deloitte,
• pomáhat identifikovat a realizovat nové příležitosti pro prodej auditních a jiných poradenských služeb,
• zajišťovat a zlepšovat vztahy s vrcholovým managementem klienta,
• sestavovat tým, který splní, či dokonce předčí očekávání klienta v oblasti kvality služeb a péče o klienta,
• rozvíjet a udržovat odpovídající síť externích obchodních kontaktů,
• dodávat klientům hodnotu díky znalostem, nápadům a inovativním řešením
• efektivně a účinně vést a koordinovat plánování a řízení úkolů,
• možnost publikovat v médiích a přednášet projevy v rámci různých akcí organizovaných společností Deloitte.

Co očekáváme my od Vás

• nejméně 5-6 let odborné praxe v oblasti auditních služeb,
• odborné zkušenosti v odvětví finančních služeb,
• mezinárodní profesní certifikaci či odpovídající místní osvědčení,
• podnikavého ducha, nadšení a manažerské dovednosti,
• zkušenosti v oblasti rozvoje podnikání a prodeje služeb klientům,
• schopnost komunikace a předpoklady pro týmovou práci
• schopnost plynně komunikovat v češtině a angličtině, a to v ústním i písemném projevu.

Co můžete Vy očekávat od nás

• práci v mezinárodním prostředí s možností vyslání do zemí střední Evropy,
• práci pro největší auditorskou společnost na světě,
• komplexní přístup k auditu – naším cílem je stát se pro klienty cenným a vyhledávaným poradcem v oblasti auditu,
• používání nejnovějších technologií, úzkou spolupráci s týmem inovací v oblasti auditu,
• spolupráci s kompetentními a spolehlivými odborníky, kteří jsou ochotni společně nacházet řešení, která mají smysl.
• širokou škálu firemních benefitů (Cafeteria systém, home office, flexibilní pracovní doba, sick days, 5 týdnů dovolené...)

Kontakt

Deloitte
Andrea Hradecká