Kariéra

Hodnota, kterou Risk Advisory vytváří pro organizace, je synonymem pro provozní dokonalost. Maximalizujeme výkonnost interních obchodních operací tím, že identifikujeme, předvídáme, řešíme a zmírňujeme bezprostřední hrozby a překážky a zároveň zvyšujeme hodnotu těchto operací.

Risk Advisory - Senior Management Consultant

Co budeš dělat:

- Podílet se na projektech v oblastí řízení rizik (zabýváme se všemi druhy rizik, jak finančními, tak i nefinančními)
- Navrhovat, optimalizovat nebo implementovat procesy, postupy a procedury řízení rizik
- Sledovat soulad vnitřního řadu organizace s regulatorními požadavky, navrhovat opatření k odstranění nedostatků
- Navrhovat a implementovat opatření k zajištění stabilního chodu organizace
- Úzce spolupracovat s klientem na všech úrovních (od pověřených odborníků do top vedení) a prezentovat výsledky projektové činnosti

Hledáme někoho, kdo:

- Má minimálně 4 roky pracovních zkušenosti v oboru (management consulting, internal consulting)
- Má vynikající komunikační a vyjednávací schopnosti
- Ovládá znalost principů řízení rizik obecně, především ve finančním sektoru, ale také dalších odvětvích (telekomunikace, průmysl).
- Se specializuje v některým z typů rizik (finanční, nefinanční, strategické)
- Je zkušený v poradenství v oblasti strategie, udržitelnosti podnikání nebo krizového řízení
- Umí plynule česky a anglicky
- Má VŠ vzdělání

Co získáš:

- Možnost pracovat pro přední konzultantskou společnost
- Možnost rozvinout své schopnosti a dovednosti skrze práci na různorodých projektech v ČR i v zahraničí
- Místo v týmu s přátelskou, motivující a podporující atmosférou
- Podporu v odborném rozvoji (mentoring, účast na konferencích, odborná školení, certifikace)
- Pestrou nabídku benefitů včetně systému Cafeteria, stravenek, 5 týdnů dovolené, sick days, možnosti práce z domova atp.

Kontakt

Deloitte Advisory s.r.o.
Mária Zaicová